Nieuwsbrief

"Nieuwsbrief" doesn't have any sub pages.
E.H.B.O. Vereniging Linker-Maas-Oever
Datum inschrijving…………………………….

Op de 3e maandagavond van de maand  begin in september.  bij voldoende deelnemers.start er weer een nieuwe cursus E.H.B.O. vanaf 15 jaar.

Wilt U leren , hoe U moet handelen bij een ongeval op straat, thuis of op het werk of misschien bij u zelf, en hoe U een verband moet aanleggen.

Schrijf U dan nu in en volg deze cursus die wordt gegeven door een erkend EHBO Kader Instructrice.

U betaald bij ons slechts een bedrag van € 150.00 voor de EHBO cursus, Hartreanimatie, AED het leerboek en de oefenmaterialen en het examen zijn daarbij inbegrepen.

De locatie is ( de Brink) Dreef 70 Vreewijk Rotterdam.

U kunt U inschrijven door € 50.00 over te maken op IBAN NL87INGB0000421956 tnv . Koninklijke EHBO Vereniging Linker- Maas- Oever Rotterdam.
Het overige bedrag van € 100.00 betaalt u op de eerste lesdag contant aan de penningmeester
Gespreide betaling is mogelijk in overleg, neem daarvoor contact op met de penningmeester.

U dient op de eerste lesdag 2x pasfoto’s mee te nemen voor het diploma en administratie.

Hieronder duidelijk invullen ( in blokletters)

Naam……………………………Voornaam………………………………m/v

Straat……………………………… huisnummer………..

Postcode…………….Woonplaats…………………………

Geboortedatum ……../…….19…….. Plaats………………………………………..

Telefoon……………….. mobiel 06………………………….

e-mail adres……………………………………………………………………….

Handtekening

Print Friendly